Języki

  • PL
  • DE
  • EN
  • RU

INWESTYCJE

 

 

Cel: Celem Projektu jest wdrożenie wyników prac B+R i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych płyt drenażowych na bazie frakcjonowanego granulatu z opon samochodowych. Istotą Projektu będzie poprawa efektywności odzysku materiałowego co przełoży się na możliwość produkcji innowacyjnego wyrobu z wysokiej jakości granulatu gumowego.

Planowane efekty: Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych płyt drenażowych z frakcjonowanego granulatu gumowego. W wyniku realizacji Projektu Vinderen zaoferuje odbiorcom innowacyjny produkt w postaci płyty drenażowej z warstwą gumową oraz włókniną kokosową do utwardzania powierzchni w drogownictwie, a także do budowania zielonych - ,,żywych’’ tarasów.

Wartość projektu (wydatki kwalifikowane): 44 330 000.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 19 948 500.00 PLN