Języki

  • PL
  • DE
  • EN
  • RU

PRZETARGI

LINIA PRODUKCYJNA DO PRODUKCJI PALIWA RDF Z OPON SAMOCHODOWYCH, ORAZ DOSZYSZCZANIA I BRYKIETOWANIA KORDU STALOWEGO Z RECYKLINGU OPON

Przedmiot zamówienia LINIA PRODUKCYJNA DO PRODUKCJI PALIWA RDF Z OPON SAMOCHODOWYCH, ORAZ DOSZYSZCZANIA I BRYKIETOWANIA KORDU STALOWEGO Z RECYKLINGU OPON.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres d.szan@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 28 sierpnia 2015r.
Osoba kontaktowa Dariusz Szaniawski
Telefon kontaktowy +(48) 785 830 455
e-mail d.szan@vinderen.com

Zapytanie ofertowe dostępne jest również w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Jutrzenki 177 w Warszawie oraz w pliku znajdującym się w linku poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Innovative production process for high quality green products based on recycled tires – green industry Poland.

 

PRODUCTION LINE FOR MANUFACTURING THE RDF FUEL FROM AUTOMOTIVE TYRES AND FOR CLEANING AND BRIQUETTING THE STEEL CORD FROM RECYCLING THE TYRES

Object of the Contract PRODUCTION LINE FOR MANUFACTURING THE RDF FUEL FROM AUTOMOTIVE TYRES AND FOR CLEANING AND BRIQUETTING THE STEEL CORD FROM RECYCLING THE TYRES.
Place and time for submitting offers The offers must be submitted by e-mail to d.szan@vinderen.com or in the paper form to the company’s seat until the 28th of August 2015.
Contact data: Dariusz Szaniawski
phone +(48) 785 830 455
e-mail d.szan@vinderen.com

Enquiry for Quotation:

  1. Enquiry for Quotation
The Order will be performed as a part of the following project: Innovative production process for high quality green products based on recycled tires – green industry Poland.

 

 

Zakup i dostarczenie 10 modułów CRM systemu Comarch ERP XL

Przedmiot zamówienia ZAKUP I DOSTARCZENIE 10 MODUŁÓW CRM SYSTEMU COMARCH ERP XL. MODUŁY POWINNY MIEĆ PRZEDŁUŻONĄ 3 LETNIĄ AKTUALIZACJĘ (GWARANCJĘ).
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres k.chemski@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 19 kwietnia 2014r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 712
e-mail k.chemski@vinderen.com

Zapytanie ofertowe dostępne jest również w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie oraz w pliku znajdującym się w linku poniżej:

  1. Zapytanie ofertowe
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi" Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.

 

Zakup i dostarczenie 10 tabletów Asus Google Nexus 7 II z modemem LTE

Przedmiot zamówienia ZAKUP I DOSTARCZENIE 10 TABLETÓW ASUS GOOGLE NEXUS 7 II Z MODEMEM LTE.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres k.chemski@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 3 marca 2014r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 712
e-mail k.chemski@vinderen.com

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

  1. Zapytanie ofertowe
Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu "Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi" Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.