Języki

 • PL
 • DE
 • EN
 • RU

PRZETARGI ARCHIWUM

Przedmiot zamówienia ZAKUP I DOSTARCZENIE 10 MODUŁÓW CRM SYSTEMU COMARCH ERP XL. MODUŁY POWINNY MIEĆ PRZEDŁUŻONĄ 3 LETNIĄ AKTUALIZACJĘ (GWARANCJĘ).
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres k.chemski@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 18 kwiatnia 2014r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 663 887 712
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi” Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007 - 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia ZAKUP I DOSTARCZENIE SZLIFIERKI DO PŁASZCZYZN WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM I AKCESORIAMI.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres d.szan@vinderen.com (skany dokumentów wraz z niezbędnymi pieczęciami) lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 17 września 2013r.
Osoba kontaktowa Dariusz Szaniawski
Telefon kontaktowy +(48) 785 830 455
e-mail d.szan@vinderen.com

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia DOSTAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WRAZ Z NIEZBĘDNYM OSPRZĘTEM.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres slawno@vinderen.com (skany dokumentów wraz z niezbędnymi pieczęciami) lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 23 sierpnia 2013r.
Osoba kontaktowa Sylwester Skoneczny
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 784
e-mail s.skoneczny@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia SYSTEM ODPYLANIA DO KOMPLETNEJ LINII PRODUKCYJNEJ DO RECYCLINGU ZUŻYTYCH OPON O WYDAJNOŚCI OD 3 MT/GODZ. MATERIAŁU WSADOWEGO.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres d.szan@vinderen.com  lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 16 sierpnia 2013r.
Osoba kontaktowa Dariusz Szaniawski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 784
e-mail d.szan@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia DOSTARCZENIE PLATFORMY SPRZĘTOWEJ I SPRZĘTU PERYFERYJNEGO NIEZBĘDNEGO DO WRDOŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KLASY ERP W TYM SERWERA, LAPTOPÓW, KOMPUTERÓW STACJONARNYCH, DRUKAREK I SPRZĘTU WIELOFUNKCYJNEGO.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres slawno@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 28 czerwca 2013r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 712
e-mail k.chemski@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia DOSTARCZENIE PLATFORMY SPRZĘTOWEJ I SPRZĘTU PERYFERYJNEGO NIEZBĘDNEGO DO WRDOŻENIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KLASY ERP W TYM SERWERÓW, TABLETÓW, OPROGRAMOWANIA.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres 8.2@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 30 lipca 2013r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 712
e-mail k.chemski@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi" Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia DOSTARCZENIE, INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERÓW, ANALIZA POWDROŻENIOWA BEZPIECZEŃSTWA, WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM KAMPATYBILNEGO Z OBECNIE FUNKCJONUJĄCYM SYSTEM W SPÓŁCE TYPU COMARCH CDN XL ORAZ SZKOLENIE PRACOWNIKÓW.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres slawno@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 30 sierpnia 2013r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 712
e-mail k.chemski@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia URZĄDZENIE DO CHŁODZENIA PROCESU PRZEMIAŁU GRANULATU GUMOWEGO NA LINII DO RECYKLINGU ZUŻYTYCH OPON SAMOCHODOWYCH.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres d.szan@vinderen.com  lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 27 maja 2013r.
Osoba kontaktowa Dariusz Szaniawski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 784
e-mail d.szan@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia ANALIZA KONFIGURACYJNA, DOSTARCZENIE, INSTALACJA I KONFIGURACJA SERWERÓW, ANALIZA POWDROŻENIOWA BEZPIECZEŃSTWA, WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM COMARCH CDN XL ORAZ SZKOLENIE PRACOWNIKÓW.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres 8.2@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 30 sierpnia 2013r.
Osoba kontaktowa Krystian Chemski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 712
e-mail k.chemski@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi" Działanie 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 22 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia SPRZĘT LABORATORYJNY.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres d.szan@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 31 lipca 2012r.
Osoba kontaktowa Dariusz Szaniawski
Telefon kontaktowy +(48) 785 830 455
e-mail d.szan@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 24 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia KOMPLETNA LINIA PRODUKCYJNA DO PRODUKCJI PŁYT GUMOWO – POLIURETANOWYCH , ORAZ NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW DODATKOWYCH I MONTAŻOWYCH.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres d.szan@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 1 września 2011r.
Osoba kontaktowa Dariusz Szaniawski
Telefon kontaktowy +(48) 785 830 455
e-mail d.szan@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 24 w Warszawie,  oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia KOMPLETNA LINIA PRODUKCYJNA DO RECYCLINGU ZUŻYTYCH OPON O WYDAJNOŚCI OD 3 T/GODZ. MATERIAŁU WSADOWEGO.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres d.szan@vinderen.com lub w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 26 sierpnia 2011r.
Osoba kontaktowa Dariusz Szaniawski
Telefon kontaktowy +(48) 785 830 455
e-mail d.szan@vinderen.com
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 24 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe

 

Przedmiot zamówienia BUDOWA HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ WRAZ Z BUDYNKIEM BIUROWYM, MAGAZYNEM ZEWNĘTRZNYM ORAZ POTRZEBNĄ INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ W SŁAWNIE K/OPOCZNA.
Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać w wersji papierowej na adres siedziby firmy do dnia 15 lipca 2011r.
Osoba kontaktowa Waldemar Borkowski
Telefon kontaktowy +(48) 665 887 737
Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo - poliuretanowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest w siedzibie firmy Vinderen Sp. z o.o. przy ulicy Łopuszańskiej 24 w Warszawie, oraz w pliku zanajdującym się w linku ponizej:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Specyfikacja istotych waruków zamówienia