Języki

  • PL
  • DE
  • EN
  • RU

WSCHODNI KLASTER BUDOWLANY

 

 

 

Vinderen, Vinderen Mikspol i Algaenautic członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego

Wschodni Klaster Budowlany należy do elitarnej grupy 7 klastrów działających w Polsce, które otrzymały status Krajowego Klastra Kluczowego, przy czym jest jedynym klastrem z branży budowlanej posiadającym ów status. Krajowe Klastry Kluczowe reprezentują strategiczne branże krajowe i zwiększają konkurencyjność swoich członków zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych. Wschodni Klaster Budowlany, będący Klastrem Kluczowym, jest zrzeszeniem ponad 140 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju.

Ponadto, działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.