logo

11 listopada 2018 w Karpaczu odbyła się 197 Kwartalna Konferencja Naukowo-Techniczna SITMN w zakresie działalności firm na rzecz branży metali nieżelaznych.

Prezes Jolanta Okońska-Kubica przedstawiła prezentację na temat „Symbioza gospodarcza w Klastrze Gospodarki Odpadów i Recyklingu – dobre przykłady” oraz wskazała na potrzebę zacieśniania współpracy partnerów gospodarki cyrkulacyjnej, tworzenia warunków symbiozy, jako wyższej formy tego współdziałania. Zaprezentowane zostały dobre praktyki tworzenia symbiozy gospodarczej w Klastrze Gospodarki
Odpadowej i Recyklingu. W trakcie dyskusji podkreślano znaczenie stabilnego prawa gospodarczego w procesach gospodarki cyrkularnej.

logotypy