2019


 

ue

Vinderen otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Wdrożenie do produkcji innowacyjnych płyt drenażowych na osnowie z frakcjonowanego granulatu z opon samochodowych” w ramach Poddziałania 3.2.1. Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szczegóły Projektu

2018


 

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

Vinderen bierze udział w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pt.: „SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Celem głównym projektu był wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018 r., osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

2015


 

Innowation Norway

Przedmiot zamówienia: Linia produkcyjna do produkcji paliwa RDF z opon samochodowych, oraz doczyszczania i brykietowania kordu stalowego z recyklingu opon.

Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Innovative production process for high quality green products based on recycled tires – green industry Poland”.

2014


 

Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności

Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie modułów CRM Systemu Comarch ERP XL. Moduły powinny mieć przedłużoną 3-letnią aktualizację (gwarancję).

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.


Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie 10 tabletów Asus Google Nexus 7 II z modemem LTE.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.

 

2013


Przedmiot zamówienia: Zakup i dostarczenie szlifierki do płaszczyzn wraz z niezbędnym wyposażeniem i akcesoriami.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Przedmiot zamówienia: Analiza konfiguracyjna, dostarczenie, instalacja i konfiguracja serwerów, analiza powdrożeniowa bezpieczeństwa, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL oraz szkolenie pracowników.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.


Przedmiot zamówienia: Dostawa środków transportu wraz z niezbędnym osprzętem.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Przedmiot zamówienia: System odpylania do kompletnej linii produkcyjnej do recyclingu zużytych opon o wydajności od 3 t/godz. materiału wsadowego.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Przedmiot zamówienia: Dostarczenie, instalacja i konfiguracja serwerów, analiza powdrożeniowa bezpieczeństwa, wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem kompatybilnego z obecnie funkcjonującym systemem w spółce typu Comarch CDN XL oraz szkolenie pracowników.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Przedmiot zamówienia: Dostarczenie platformy sprzętowej i sprzętu peryferyjnego niezbędnego do wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP w tym serwerów, tabletów, oprogramowania.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy Vinderen z firmami partnerskimi”, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Gospodarka 2007-2013.


Przedmiot zamówienia: Dostarczenie platformy sprzętowej i sprzętu peryferyjnego niezbędnego do wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP w tym serwera, laptopów, komputerów stacjonarnych, drukarek i sprzętu wielofunkcyjnego.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Przedmiot zamówienia: Urządzenie do chłodzenia procesu przemiału granulatu gumowego na linii do recyklingu zużytych opon samochodowych.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

 

2012


Przedmiot zamówienia: Sprzęt laboratoryjny.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Przedmiot zamówienia: Kompletna linia produkcyjna do produkcji płyt gumowo–poliuretanowych oraz niezbędnych elementów dodatkowych i montażowych.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Przedmiot zamówienia: Kompletna linia produkcyjna do recyclingu zużytych opon o wydajności od 3 t/godz. materiału wsadowego.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Przedmiot zamówienia: Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, magazynem zewnętrznym oraz potrzebną infrastrukturą zewnętrzną w Sławnie k. Opoczna.

✔ Zamówienie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego włókna TOFIC oraz płyt gumowo-poliuretanowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.