Beneficjent: Vinderen Sp. z o.o.

Cele projektu: Celem Projektu jest wdrożenie wyników prac B+R i rozpoczęcie produkcji innowacyjnych płyt drenażowych na bazie frakcjonowanego granulatu z opon samochodowych.

Planowane efekty: W wyniku realizacji Projektu Vinderen Sp. z o.o. zaoferuje odbiorcom innowacyjny produkt w postaci płyty drenażowej z warstwą gumową oraz włókniną kokosową do utwardzania powierzchni w drogownictwie, a także do budowania zielonych – ,,żywych’’ tarasów. W wyniku realizacji Projektu Spółka zdywersyfikuje swoja ofertę produktową o unikatowy na rynku międzynarodowym produkt oraz w sposób pozytywny wpłynie na środowisko poprzez zagospodarowanie zużytych opon samochodowych. Wdrożenie wyników prac B+R oraz rozpoczęcie produkcji i sprzedaży innowacyjnych płyt drenażowych będzie możliwe dzięki podjęciu szeregu działań o charakterze inwestycyjnym na terenie zakładu produkcyjnego Spółki w Sławnie. W ramach realizacji Projektu Spółka planuje realizację robót budowlanych oraz zakup maszyn i urządzeń.

Wartość projektu: 45 480 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 19 948 500,00 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.