Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) informujemy, że w Serwisie https://www.vinderen.com przetwarzamy dane osobowe.

 1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Vinderen Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się listownie – na adres siedziby lub za pomocą poczty elektronicznej na adres email: iod@vinderen.com
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody lub umowy, tj. w celu:
  • prowadzenie newslettera,
  • obsługa zapytań przez formularz,
  • realizacja zamówionych usług,
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie, w jakim zostały podane, tj.: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody lub nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Odbiorcą danych osobowych mogą być: Poczta Polska S.A., firmy kurierskie.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (poza teren Unii Europejskiej).
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do:
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług w Serwisie.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą poddawane profilowaniu.