Ogłoszenie nr 2021-603-81292

2021-11-26

Domielanie, frakcjonowanie i kalibrowanie granulatu gumowego.

Wykonanie ciągu technologicznego do domielania.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” ciągu technologicznego do domielania, frakcjonowania i kalibrowania granulatu gumowego – szczegółowy opis wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności zamawianego ciągu technologicznego jest wyspecyfikowany w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego (ZO) – Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dalej jako: PFU), a także świadczenie serwisu gwarancyjnego przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

Adres obiektu, w którym będzie realizowane zamówienie i którego dotyczy PFU: Zakład Recyklingu Opon ul. Leśna 4, 26-332 Sławno, powiat opoczyński

ZAŁĄCZNIKI DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-11-26

1. Zapytanie Ofertowe Pobierz

Więcej informacji na stronie Bazy Konkurencyjności.

Zmiana terminu składania ofert: 2021-12-17 11:00:00