Krajowe Klastry Kluczowe

Vinderen i Vinderen Mikspol są członkami Polskiego Klastra Budowlanego

Polski Klaster Budowlany należy do elitarnej grupy 7 klastrów działających w Polsce, które otrzymały status Krajowego Klastra Kluczowego.

Krajowe Klastry Kluczowe reprezentują strategiczne branże krajowe i zwiększają konkurencyjność swoich członków zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych. Polski Klaster Budowlany, zrzesza ponad 300 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej w całej Polski. Do klastra należą m.in. generalni wykonawcy, architekci, producenci materiałów i chemii budowlanej, producenci stolarki otworowej, wyposażenia wnętrz, mebli i rolet.

Działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R pomagają przedsiębiorstwom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Vinderen jest członkiem Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) stanowią firmy z kapitałem polskim, które są zaangażowane w recykling i transport każdego typu odpadów. Świadczą usługi na terenie całego kraju, w większości krajów UE i poza UE.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa włączają się w działania polegające na zbieraniu, usuwaniu, przetwarzaniu, odzyskiwaniu, recyklingu i transportu każdego typu odpadów. Producenci maszyn i urządzeń angażują się w przetwarzanie, recykling i unieszkodliwiania odpadów. Producenci wyrobów gotowych wykorzystują natomiast surowce wtórne, powstałe w wyniku procesu recyklingu.

Działania te wspierane są przez instytucje naukowe, nowoczesne centra badawczo-rozwojowe oraz firmy i instytucje, które zajmują się wsparciem biznesu.

Vinderen jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Recyklerów Opon

Polskie Stowarzyszenie Recyklerów Opon – organizacja non-for-profit, zrzeszająca większość krajowych instalacji do mechanicznego recyklingu opon (ELT) i zaangażowana w oczyszczenie polskich lasów z porzuconych tam zużytych opon, uwolnienie otaczającej planetę atmosfery od nadmiaru dwutlenku węgla i w praktyczną realizację szlachetnej wizji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Stowarzyszenie reprezentuje i promuje branżę recyklingu zużytych opon w Polsce i zagranicą, bierze udział w tworzeniu zaleceń, wytycznych oraz przepisów prawnych regulujących postępowanie ze zużytymi oponami i wyrobami powstałymi z recyklatów oraz wspierać rozwiązania techniczne i organizacyjne w obszarze badań i rozwoju, służących rozwojowi branży a w konsekwencji zrównoważonemu i bezpiecznemu zagospodarowywaniu zużytych opon.

W latach 2010-2013 firma Vinderen wybudowała w Sławnie zakład recyklingu zużytych opon gumowych, w którym produkuje najwyższej jakości granulat RR, a także paliwo alternatywne.

Z granulatu RR fabryka wytwarza bezpieczne nawierzchnie gumowe, sygnując je marką Rubtiler. Nawierzchnie te znajdują idealne zastosowanie w obiektach sportowych, na placach zabaw dla dzieci i jako elementy architektury. Cała infrastruktura zakładu produkcyjnego zaprojektowana została z myślą o ochronie środowiska – począwszy od konstrukcji budynku, poprzez działalność i funkcjonowanie. Fabryka została wyposażona w nowoczesny i energooszczędny park maszynowy o wysokiej wydajności.